Neuropsihijatrijska ordinacija

prof. dr Milutin Nenadović

Neuropsihijatrijska ordinacija

Ordinacija se bavi dijagnostikom, lečenjem i tretmanom neuroloških, a posebno psihijatrijskih bolesti i psihoterapijom.

Sudsko-psihijatrijsko
veštačenje

Prof. Dr Milutin Nenadović se bavi sudsko-psihijatrijskim veštačenjem u krivičnom postupku i građanskom postupku, posebno u oblasti porodičnog prava.

Kontaktirajte nas
arrow_downward
Profesor doktor Milutin Nenadovic neuropsihijatar sudsko vestacenje

Prof. Univerziteta dr sci med.

Milutin Nenadović


Spec. neuropsihijatrije, stalni sudski veštak za oblast medicina.
Uža specijalnost: neuropsihijatrija, epileptologija i bolesti zavisnosti

Milutin M. Nenadović, rođen je 14. jula 1949. godine u Rađevini, selo Bogoštica, opština Krupanj. Srednju školu završio je u Šapcu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, završio je medicinske studije, 1974. godine specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1986. godine, poslediplomsko usavršavanje (iz oblasti neurofiziologije i epileptologije) 1985. godine, a doktorirao 1993. Zvanje primarijusa stekao je 1987. godine. U zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta za naučnu oblast psihijatrija je biran 2004. godine.

Po završenim studijama Milutin Nenadović bio je stručni rukovodilac psihijatrijskih i neuropsihijatrijskih odeljenja u Kliničko-bolničkom centru Kragujevac, Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu i Kliničko-bolničkom centru u Prištini.

Obavljao je i dužnosti direktora u Zavodu za bolesti zavisnosti u Beogradu (1993–1996) u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu (1999–2002), i u klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu (2009-2014).

Predavač je na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, kao i na Fakultetu zdravstvene nege, Fakultetu organizacionih nauka i Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Bio je predavač i na Filozofskom fakultetu, odsek Psihologija za predmet Opšta psihopatologija.

Usluge ordinacije

 1. chevron_rightPrvi pregled (neuropsihijatrijski)
 2. chevron_rightPrvi pregled (neurološki)
 3. chevron_rightKontrolni pregled
 4. chevron_rightNeuropsihijatrijski pregled u kućnoj poseti
 5. chevron_rightKonsultativni pregled
 6. chevron_rightKonzilijarni pregled
 7. chevron_rightPorodična psihoterapija
 8. chevron_rightBračna psihoterapija
 9. chevron_rightIndividualna psihoterapija
 10. chevron_rightBihevijor kognitivna psihoterapija
 11. chevron_rightKlinički pregled, neurološki pregled i psihijatrijska eksploracija u funkciji nalaza, mišljenja i zaključka pri sudsko medicinskom veštačenju
 12. chevron_right Izrada sudsko-psihijatrijske ekspertize

Ordinacija se bavi dijagnostikom, lečenjem i tretmanom neuroloških a posebno psihijatrijskih bolesti, kao što su: – urođena, nasleđena i stečena neurološka oboljenja, deficiti, infarkti mozga i epilepsije – svi poremećaji skladnog mentalnog funkcionisanja dece i odraslih (psihoze, poremećaji ličnosti, demencije i pervarzivni poremećaji) U okviru neuropsihijatrijske ordinacije obavljaju se pregledi pacijenata dijagnostika i tretman za bolesti, poremećaje i stanja u oblasti:

Ordinacija pruža usluge u oblasti sudsko-psihijatrijskog veštačenja, kao što su:

1. SUDSKO-PSIHIJATRIJSKA VEŠTAČENJA U KRIVIČNO PRAVNOJ OBLASTI:
 1. chevron_rightPojam uračunljivosti
 2. chevron_rightSudsko-psihijatrijska veštačenja izvršilaca krivičnih dela
 3. chevron_rightSudsko-psihijatrijska veštačenja svedoka krivičnih dela
 4. chevron_rightSudsko-psihijatrijska veštačenja žrtava krivičnih dela
 5. chevron_rightSudsko-psihijatrijska veštačenja protiv imovine
 6. chevron_rightSudsko-psihijatrijska veštačenja seksualnih delikata (silovanje, protivprirodni blud i bludne radnje i rodoskrnavljenje – incest)

2. NEUROPSIHIJATRIJSKA VEŠTAČENJA U OBLASTI GRAĐANSKOG I PORODIČNOG PRAVA:
 1. chevron_rightVeštačenje poslovne (ne)sposobnosti
 2. chevron_rightVeštačenje sposobnosti sklapanja ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora uopšte
 3. chevron_rightVeštačenje testatorske sposobnosti tj. oporuke - izraza poslednje volje
 4. chevron_rightVeštačenje procesne sposobnosti
 5. chevron_rightVeštačenja u postupcima razvoda braka i roditeljstva – dodele dece na samostalno vršenje roditeljskog prava
 6. chevron_rightVeštačenja u postupcima naknade nematerijalne štete - neimovinske (primarni strah, sekundarni strah, duševni bolovi, naruženost)
 7. chevron_rightVeštačenje duševnog bola zbog povrede časti, ugleda i/ili ličnosti
 8. chevron_rightVeštačenje duševnog bola zbog povrede slobode
 9. chevron_rightVeštačenje duševnog bola zbog umanjene životne aktivnosti
 10. chevron_rightVeštačenje duševnog bola zbog smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica
 1. chevron_rightSmetnje u razvoju
 2. chevron_rightAutizam
 3. chevron_rightHiperkinetski poremećaj (AD HD)
 4. chevron_rightAnksioznost kod dece i mladih
 5. chevron_rightDepresija kod dece i mladih
 6. chevron_rightPoremećaji u ishrani (anoreksija, bulimija)
 7. chevron_rightProblemi uklapanja u društvo
 8. chevron_rightAdolescentna kriza
 9. chevron_rightPoremećaji seksualnog identiteta
 10. chevron_rightPoremećaji ponašanja
 11. chevron_rightDemencije (Alzheimer, vaskularna…)
 12. chevron_rightPoremećaj ličnosti i poremećaj ponašanja
 13. chevron_rightOrganske ili simptomatske duševene bolesti
 14. chevron_rightZloupotreba supstanci i alkohola
 15. chevron_rightBipolarni poremećaji
 16. chevron_rightShizofrenija
 17. chevron_rightOpsesivno-prisilni poremećaji
 18. chevron_rightReakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanja
 19. chevron_rightTelesni psihogeni poremećaji
location_on

ADRESA

 • Bulevar Mihajla Pupina 10D
 • Novi Beograd, 11070
mail_outline

EMAIL

nenadovicmilutin@gmail.com
access_time

RADNO VREME

 • Ponedeljak - Petak: 10h - 18h
 • Subota: 9h - 13h